Verisurf Companion App nudi DRO
Izvor: Verisurf

Verisurf Software sada nudi prateću aplikaciju svom mjeriteljskom softveru namijenjenom poboljšanju produktivnosti, posebno kada su u pitanju veliki dijelovi ili sklopovi.

Verisurf Software nudi prateću aplikaciju svom mjeriteljskom softveru namijenjenom poboljšanju produktivnosti u aplikacijama za mjerenje, izgradnju i inspekciju, posebno kada su u pitanju veliki dijelovi ili sklopovi. Aplikacija iznosi digitalno očitavanje u stvarnom vremenu (DRO) za Android i iOS uređaje, uključujući Apple Watch.

Mobilna Verisurf Companion Aplikacija izravno surađuje s Verisurf softverom i većinom mjernih hardverskih uređaja za prikaz položaja koordinata u stvarnom vremenu i 3D odstupanje od nazivne geometrije. Mobilna veza sa softverom Verisurf uspostavljena je putem bilo koje bežične pristupne točke, omogućavajući udaljene značajke.

Verisurf Companion
Verisurf Companion
Izvor: Verisurf

Ove udaljene značajke uključuju Build, omogućujući korisniku da vidi Build / Inspection rezultate u stvarnom vremenu; Auto-Inspection, koji započinje planove inspekcije, aktivira mjerni uređaj i još mnogo toga; Report, omogućujući korisniku da pregledava i pretražuje sva Verisurfova izvješća; Measure, omogućujući korisniku da dodirne za mjerenje jedne / stacionarne točke ili aktivira kontinuirani način mjerenja; i Skener bar koda, koji učitava bilo koju Verisurf datoteku.

 • Development and Educational Centre for the Metal Industry Cakovec Croatia is Worcon platform official partner
 • TCM International - Tool Consulting and Management Group Worcon official partner
 • Feal perfection in aluminium Worcon partner
 • Iscar
 • Schunk - competence leader for gripping systems and clamping technology signed partnership contract with Worcon B2B manufacturing platform
 • Alas info Worcon partner in CNC technology
 • Hstec
 • Strojotehnika
 • Biam i zavarivanje
 • Celje International Industry Fair
 • Mediteran Inox d,o.o. VAŠ EKSPERT ZA METAL!
 • Kovinoplastika Worcon official partner
 • Kovinoplastika Worcon official partner