Nova aplikacija za kontrolu dorade izratka
Izvor: Okuma

Okuma, specijalist za CNC alatne strojeve i optimizaciju procesa, radeći zajedno s dr. Kaiserom Diamantwerkzeugeom, razvio je novu aplikaciju za upravljanje CNC programima.

Okumina aplikacija za doradu radnih komada jedna je od najinovativnijih tehnologija dorade na tržištu. Vrlo je učinkovita i izuzetno jednostavna za upotrebu.

Aplikacija izračunava sve parametre dorade, neovisno čita dostupne podatke i prenosi vrijednosti izravno u CNC program. Ručni proračuni i dvostruki unosi sada su prošlost.

Ono što je najvažnije je odabir pravih parametara dorade, kao što je omjer brzine dorade ili posmak. Radeći u suradnji s dr. Kaiserom Diamantwerkzeugeom, Okuma je analizirala mogućnosti koje već nude postojeće aplikacije i parametre potrebne za daljnju optimizaciju procesa brušenja. Zaključak: prije svega, ono što je nedostajalo bilo je jednostavnost upotrebe i učinkovitost.

Nova aplikacija za kontrolu dorade izratka
Izvor: Okuma

Aplikaciju možete otvoriti i upravljati izravno s glavnog zaslona kontrolera. Korisnik mora upisati samo geometriju dorade i željene vrijednosti za omjer brzina, dubinu dohvaćanja i količinu preklapanja. Aplikacija tada automatski prenosi na CNC program vrijednosti posmaka i dubine rezanja te brzine dorade, a smjer vrtnje izravno se prebacuje u pretvarač dr. Kaiser-a.

Aplikacija je morala testirati svoju funkcionalnost. Prošla je s najvećim ocjenama. Upravljanje automatski očitava brzinu i promjer brusnog kotača i iz njih se izračunava periferna brzina. Aplikacija je koristila ovu vrijednost za određivanje brzine dorade, s obzirom na odabrani omjer brzine.

To znači da aplikacija može stvoriti stalne uvjete rezanja po cijelom brusnom kotaču i održavati konstantni omjer brzina čak i s velikim razlikama u konturi.