Kovinoplastika Lož. Innovative technologies for custom-fit solutions. Componentsmesspunkte.de offers a competitive solution towards highly priced OEM products. Backed by our network of experts we are able to deliver high class targets at an affordable price.S TCM upravljanjem alatima do vrhunske produktivnostiFeal Perfection in aluminiumiscar alati neologiq
Slika NIEROS RJEŠENJA ZA SVEOBUHVATNU PRERADU MARINIRANJA

NIEROS RJEŠENJA ZA SVEOBUHVATNU PRERADU HRANE – MARINIRANJE

NIEROS linije za preradu mariniranih proizvoda predstavljaju sveobuhvatna rješenja za brzu, jednostavnu i učinkovitu marinaciju crvenog mesa, peradi i ribe. Usklađujući se sa standardima HACCP-a, IFS-a i NSF-a, proces je uglavnom automatiziran kako bi se zaštitila...
Optimizirajte obradu s aktivnom kontrolom vibracija

Optimizirajte obradu s aktivnom kontrolom vibracija

Sustav temeljen na akcelerometru koji se može prilagoditi smanjuje vibracije na glavi alata kako bi se maksimizirao MRR i učinio PM mogućim. Aktivni sustav za kontrolu vibracija temeljen na akcelerometru dizajniran je tako...
Njemačka industrijska proizvodnja snažno pala u lipnju

Laserski postupci za višenamjenske kompozite

Stručnjaci tvrtke  Fraunhofer ILT istražuju i razvijaju laserske procese za ekonomično spajanje, rezanje, ablaciju i bušenje kompozitnih materijala. Svaka plastika i metali imaju specifična svojstva, kao što su upojnost, čvrstoća ili toplinska vodljivost,...
Politetrafluoretilen (PTFE) i kako ga koristiti

Politetrafluoretilen (PTFE) i kako ga koristiti

Možda ga poznajete kao "PTFE", ali također ima i nekoliko drugih imena uključujući "politetrafluoretilen" i njegovo proizvodno ime "teflon". To je plastični fluoropolimer koji čini važan doprinos brojnim industrijama koje svakodnevno oplemenjuju...
Priručnik za savijanje

Priručnik za savijanje – 1.dio

Nakon rezanja, savijanje je jedno od najjednostavnijih i najčešćih načina obrađivanja lima. Ključan uvjet za savijanje je elastičnost i savitljivost materijala što znači savijanje bez napuknuća ili  loma. Dobru sposobnost savijanja imaju konstrukcijski čelik s malim postotkom...