Alati petkom: FLM i ELM pločice iz Big Kaisera
Izvor: Big Kaiser

FLM i ELM pločice iz Big Kaisera dizajnirane su za poboljšanje završne obrade materijala.

Duge strugotine koje je teško odvoditi mogu dovesti do loših završnih obrada, skraćenog vijeka trajanja alata i do kvarova na stroju.

FLM 3D dizajn, koji se koristi na PCD-pločicama, pogodan je za završnu obradu aluminijskih komponenti, pri čemu tradicionalne pločice s plosnatim vrhom mogu stvoriti veliko kontinuirano gnijezdo strugotine koje je teško ukloniti iz provrta i / ili alata. Dostupne su tri različite opcije radijusa: 0,2 mm, 0,4 mm i 0,8 mm za TCGT2 pločice.

ELM dizajn, koji se koristi na pločicama od kermeta, dobro je prilagođen za završnu obradu mekih ili građevinskih čelika. Dostupan u radijusu od 0,2 mm i u kombinaciji s malom dubinom reza, ovaj dizajn pruža visoki kut rezanja za skraćivanje strugotine, poboljšavajući evakuaciju i rezultirajući boljim završnim obradama površine.